Spółki i fundacje

Najczęstsze czynności notarialne związane ze spółkami to:

zbycie udziałów w spółce – umowę sprzedaży udziałów przygotowują sami wspólnicy, zaś do jej ważności wymagane jest uwierzytelnienie pod nią podpisów przez notariusza. Wystarczy zgłosić się z ważnym dowodem osobistym lub paszportem i przygotowanym (niepodpisanym) dokumentem w dogodnej chwili, w godzinach pracy kancelarii (zachęcamy jednak do ewentualnego wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub mailowego – wtedy wcześniej możemy częściowo przygotować się i czynność będzie przebiegać sprawniej),

założenie spółki lub zmiana umowy spółki – najczęściej wymaga sporządzenia przez notariusza aktu notarialnego. W celu dokonania tej czynności, należy wcześniej skontaktować się telefonicznie lub mailowo, aby ustalić termin i dostarczyć potrzebne do sporządzenia aktu dokumenty.

Poniżej przedstawiamy przykłady potrzebnych dokumentów i kosztów czynności związanych z fundacjami i spółkami:

Wymagane dokumenty:

  • dane personalne osób zawiązujących spółkę,
  • tekst umowy spółki.

Koszt aktu zależy od wysokości kapitału zakładowego spółki. Na całkowity koszt aktu składa się: taksa notarialna + VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5%, koszt wypisów (zależny od ilości stron aktu) – 6 zł + VAT za stronę.

W szczególnych przypadkach notariusz może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  • nazwa spółki,
  • KRS spółki,
  • tekst umowy spółki,
  • wskazanie, jakie zmiany w tekście umowy mają nastąpić.

Na całkowity koszt aktu składa się: taksa notarialna + VAT oraz koszt wypisów (zależny od ilości stron aktu) – 6 zł + VAT za stronę.

W szczególnych przypadkach notariusz może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  • dane personalne osób ustanawiających fundację,
  • statut fundacji,
  • informacja o kwocie przeznaczanej na realizację celów statutowych.

Koszt aktu: zależy od wysokości kwoty przeznaczanej na realizację celów statutowych, która zostanie wskazana przez strony. Na całkowity koszt aktu składa się: taksa notarialna + VAT, koszt wypisów (zależny od ilości stron aktu) – 6 zł + VAT za stronę.

W szczególnych przypadkach notariusz może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów.